سفارش مدال

مدال گردني برنجي برجسته

سایز : 3.5 سانت
45,000 ریال

مدال گردني آلومينيم خشدار

سایز : 3/5سانت
35,000 ریال

مدال ترکيب چاپ با جعبه مخمل

سایز : 10*10سانت
600,000 ریال

مدال آويز چرم دايره با پلاک برنجي

سایز : 4سانت
250,000 ریال

مدال گردني برنجي برجسته

سایز : 4 سانت
55,000 ریال

مدال گردني برنجي برجسته

سایز : 5سانت
80,000 ریال

مدال گردني برنجي بركنده

سایز : 3/5سانت
45,000 ریال

مدال گردني برنجي بركنده

سایز : 4سانت
55,000 ریال

مدال گردني برنجي بركنده

سایز : 5سانت
80,000 ریال

مدال گردني حجمي طرح طلا

سایز : 5.5سانت
300,000 ریال

مدال گردني برنجي اره کاري

سایز : 5 سانت
50,000 ریال

مدال آلومينيم نقره اي آينه

سایز : قطر 3/5
30,000 ریال

مدال آلومينيم طلايي آينه

سایز : قطر 4
35,000 ریال

مدال گردني پلکس و آلومينيم

سایز : 5*5سانت
200,000 ریال

مدال گردني پلکس و آلومينيم

سایز : 6*6سانت
250,000 ریال

مدال آلومينيم طلايي آينه

سایز : قطر 5
50,000 ریال

مدال آلومينيم طلايي آينه

سایز : قطر 3/5
30,000 ریال

مدال آلومينيم طلايي زردار

سایز : قطر 3/5
30,000 ریال

مدال آلومينيم نقره اي آينه

سایز : قطر4
35,000 ریال

مدال آلومينيم نقره اي آينه

سایز : قطر 5
50,000 ریال

مدال آلومينيم طلايي زردار

سایز : قطر 4
35,000 ریال

مدال آلومينيم طلايي زردار

سایز : قطر 5
50,000 ریال

مدال آلومينيم با قاب مخمر

سایز : 10*10سانت
500,000 ریال

مدال گردني حجمي طرح برنز

سایز : 5.5سانت
300,000 ریال

مدال گردني حجمي طرح نقره

سایز : 5.5سانت
300,000 ریال

مدال سينه برنجي با آويز پرچم

سایز : 5سانت
250,000 ریال

مدال سينه آلومينيمي با آويز پرچم

سایز : 5سانت
250,000 ریال

مدال ترکيب برنجي و آلومينيم

سایز : 5/5سانت
250,000 ریال

_______

سایز :
0 ریال

مدال آويزچرم دايره چاپ آلومينيم

سایز : 4سانت
200,000 ریال

مدال گردني آلومينيم خشدار

سایز : 4سانت
40,000 ریال

مدال گردني آلومينيم خشدار

سایز : 5سانت
50,000 ریال

مدال ترکيب حجم با جعبه مخمل

سایز : A4
1,500,000 ریال

مدال ترکيب حجم با جعبه مخمل

سایز : A5
1,200,000 ریال

مدال ترکيب حجم با جعبه مخمل

سایز : B6_15*10CM
900,000 ریال

مدال آويز چرم محراب و پلاک برنجي

سایز : 5*3سانت
250,000 ریال